Tổng Đại Lý chính thức của HP được tổ chức tại Hà Nội (13/4/2006) và Đà Nẵng (14/4/2006), công ty cổ phần Thế Giới Số - Digiworld đã giới thiệu 3 model máy tính xách tay HP mới: Compaq Presario V2313AP, Compaq Presario V2314AP, Compaq Presario V2617TN.

" /> Tổng Đại Lý chính thức của HP được tổ chức tại Hà Nội (13/4/2006) và Đà Nẵng (14/4/2006), công ty cổ phần Thế Giới Số - Digiworld đã giới thiệu 3 model máy tính xách tay HP mới: Compaq Presario V2313AP, Compaq Presario V2314AP, Compaq Presario V2617TN.

"/> Tổng Đại Lý chính thức của HP được tổ chức tại Hà Nội (13/4/2006) và Đà Nẵng (14/4/2006), công ty cổ phần Thế Giới Số - Digiworld đã giới thiệu 3 model máy tính xách tay HP mới: Compaq Presario V2313AP, Compaq Presario V2314AP, Compaq Presario V2617TN.

" />
ĐỌC NHIỀU CÙNG CHUYÊN MỤC