Ngày 9/5/2006, công ty Netcom – nhà phân phối độc quyền thiết bị mạng và truyền thông của tập đoàn Planet (Đài Loan) đã tổ chức lễ khởi động “IP Innovation” và giới thiệu 2 giải pháp mới ứng dụng trên nền tảng mạng IP là IP Office và Mesh Wireless. " /> Ngày 9/5/2006, công ty Netcom – nhà phân phối độc quyền thiết bị mạng và truyền thông của tập đoàn Planet (Đài Loan) đã tổ chức lễ khởi động “IP Innovation” và giới thiệu 2 giải pháp mới ứng dụng trên nền tảng mạng IP là IP Office và Mesh Wireless. "/> Ngày 9/5/2006, công ty Netcom – nhà phân phối độc quyền thiết bị mạng và truyền thông của tập đoàn Planet (Đài Loan) đã tổ chức lễ khởi động “IP Innovation” và giới thiệu 2 giải pháp mới ứng dụng trên nền tảng mạng IP là IP Office và Mesh Wireless. " />