Gần 500 người là các game thủ, đại lý game ngày 4/6/2006 đã tham dự lễ ra mắt game Hiệp Khách Giang Hồ do công ty Asiasoft tổ chức tại Hà Nội. " /> Gần 500 người là các game thủ, đại lý game ngày 4/6/2006 đã tham dự lễ ra mắt game Hiệp Khách Giang Hồ do công ty Asiasoft tổ chức tại Hà Nội. "/> Gần 500 người là các game thủ, đại lý game ngày 4/6/2006 đã tham dự lễ ra mắt game Hiệp Khách Giang Hồ do công ty Asiasoft tổ chức tại Hà Nội. " />