www.pqi.com.tw, hãng PQI vừa giới thiệu bút nhớ Card Drive U510 có kiếu dáng hệt như một tấm danh thiếp và hỗ trợ dung lượng lên đến 16GB.

" /> www.pqi.com.tw, hãng PQI vừa giới thiệu bút nhớ Card Drive U510 có kiếu dáng hệt như một tấm danh thiếp và hỗ trợ dung lượng lên đến 16GB.

"/> www.pqi.com.tw, hãng PQI vừa giới thiệu bút nhớ Card Drive U510 có kiếu dáng hệt như một tấm danh thiếp và hỗ trợ dung lượng lên đến 16GB.

" />