Nokia 8800 về kiểu dáng cũng như tính năng, Nokia 8800 Special Edition mang lại sự mạnh mẽ mới trong thiết kế màu sắc, là sự hòa quyện độc đáo giữa các màu sắc: Bạc, xám, đen và trắng.

" /> Nokia 8800 về kiểu dáng cũng như tính năng, Nokia 8800 Special Edition mang lại sự mạnh mẽ mới trong thiết kế màu sắc, là sự hòa quyện độc đáo giữa các màu sắc: Bạc, xám, đen và trắng.

"/> Nokia 8800 về kiểu dáng cũng như tính năng, Nokia 8800 Special Edition mang lại sự mạnh mẽ mới trong thiết kế màu sắc, là sự hòa quyện độc đáo giữa các màu sắc: Bạc, xám, đen và trắng.

" />