Công ty TNHH Phân Phối FPT đã kết hợp với HP giới thiệu đến người tiêu dùng “Điện thoại văn phòng di động – iPaq rw6828”, được đánh giá là rất thành công tại thị trường Châu Á ." /> Công ty TNHH Phân Phối FPT đã kết hợp với HP giới thiệu đến người tiêu dùng “Điện thoại văn phòng di động – iPaq rw6828”, được đánh giá là rất thành công tại thị trường Châu Á ."/> Công ty TNHH Phân Phối FPT đã kết hợp với HP giới thiệu đến người tiêu dùng “Điện thoại văn phòng di động – iPaq rw6828”, được đánh giá là rất thành công tại thị trường Châu Á ." />