CommunicAsia 2006). Tại đây, ngày 20/6/2006 Motorola đã công bố sự kiện mang tên “ColourMeMoto Communication Asia 2006” trước đông đảo giới truyền thông trong khu vực, theo đó, Motorola sẽ cho ra đời loạt sản phẩm có vỏ màu sắc rực rỡ." /> CommunicAsia 2006). Tại đây, ngày 20/6/2006 Motorola đã công bố sự kiện mang tên “ColourMeMoto Communication Asia 2006” trước đông đảo giới truyền thông trong khu vực, theo đó, Motorola sẽ cho ra đời loạt sản phẩm có vỏ màu sắc rực rỡ."/> CommunicAsia 2006). Tại đây, ngày 20/6/2006 Motorola đã công bố sự kiện mang tên “ColourMeMoto Communication Asia 2006” trước đông đảo giới truyền thông trong khu vực, theo đó, Motorola sẽ cho ra đời loạt sản phẩm có vỏ màu sắc rực rỡ." />