Ngày 14/7/2006, công ty Phân Phối FPT đưa ra thị trường dòng máy tính xách tay (MTXT) mới Satellite L30, mang tên Tia Chớp Bạc.

" /> Ngày 14/7/2006, công ty Phân Phối FPT đưa ra thị trường dòng máy tính xách tay (MTXT) mới Satellite L30, mang tên Tia Chớp Bạc.

"/> Ngày 14/7/2006, công ty Phân Phối FPT đưa ra thị trường dòng máy tính xách tay (MTXT) mới Satellite L30, mang tên Tia Chớp Bạc.

" />