khuyến mãi dành cho khách hàng mua máy tính xách tay HP M2235, công ty TNHH Phân Phối FPT (FDC) vừa cho biết giảm giá bán sản phẩm này xuống còn 698 USD (giá cũ là 750 USD)." /> khuyến mãi dành cho khách hàng mua máy tính xách tay HP M2235, công ty TNHH Phân Phối FPT (FDC) vừa cho biết giảm giá bán sản phẩm này xuống còn 698 USD (giá cũ là 750 USD)."/> khuyến mãi dành cho khách hàng mua máy tính xách tay HP M2235, công ty TNHH Phân Phối FPT (FDC) vừa cho biết giảm giá bán sản phẩm này xuống còn 698 USD (giá cũ là 750 USD)." />