Unigen chính thức công bố thẻ nhớ SD của hãng này hiện đã có mặt trên thị trường. Đây là sản phẩm được "ra lò" tại nhà máy Unigen Việt Nam (Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore, tỉnh Bình Dương)." /> Unigen chính thức công bố thẻ nhớ SD của hãng này hiện đã có mặt trên thị trường. Đây là sản phẩm được "ra lò" tại nhà máy Unigen Việt Nam (Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore, tỉnh Bình Dương)."/> Unigen chính thức công bố thẻ nhớ SD của hãng này hiện đã có mặt trên thị trường. Đây là sản phẩm được "ra lò" tại nhà máy Unigen Việt Nam (Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore, tỉnh Bình Dương)." />