www.123Go.vn. Trung tâm thương mại online 123Go.vn được công ty TNHH Thế Giới Di Động (www.thegioididong.com) đưa vào hoạt động chính thức từ ngày 10/8/2006 đã góp phần làm phong phú thêm môi trường mua bán qua mạng hiện nay." /> www.123Go.vn. Trung tâm thương mại online 123Go.vn được công ty TNHH Thế Giới Di Động (www.thegioididong.com) đưa vào hoạt động chính thức từ ngày 10/8/2006 đã góp phần làm phong phú thêm môi trường mua bán qua mạng hiện nay."/> www.123Go.vn. Trung tâm thương mại online 123Go.vn được công ty TNHH Thế Giới Di Động (www.thegioididong.com) đưa vào hoạt động chính thức từ ngày 10/8/2006 đã góp phần làm phong phú thêm môi trường mua bán qua mạng hiện nay." />