Tại Hà Nội, ngày 19/9/2006, HP đã công bố thế hệ mới nhất của dòng máy chủ HP Integrity, góp phần giảm chi phí đầu tư vào công nghệ điện toán thiết yếu." /> Tại Hà Nội, ngày 19/9/2006, HP đã công bố thế hệ mới nhất của dòng máy chủ HP Integrity, góp phần giảm chi phí đầu tư vào công nghệ điện toán thiết yếu."/> Tại Hà Nội, ngày 19/9/2006, HP đã công bố thế hệ mới nhất của dòng máy chủ HP Integrity, góp phần giảm chi phí đầu tư vào công nghệ điện toán thiết yếu." />