Canon Việt Nam vừa tung ra máy ảnh số ống kính rời EOS 400D dành cho người yêu thích chụp ảnh và các tay ảnh nghiệp dư ngày 20/9/2006 tại TP.HCM.

" /> Canon Việt Nam vừa tung ra máy ảnh số ống kính rời EOS 400D dành cho người yêu thích chụp ảnh và các tay ảnh nghiệp dư ngày 20/9/2006 tại TP.HCM.

"/> Canon Việt Nam vừa tung ra máy ảnh số ống kính rời EOS 400D dành cho người yêu thích chụp ảnh và các tay ảnh nghiệp dư ngày 20/9/2006 tại TP.HCM.

" />