Trung tâm Phân Phối Sản Phẩm HP (FHP) thuộc công ty TNHH Phân Phối FPT (FDC), ngày 20/9/2006, đã tổ chức hội thảo “PSG Consumer – Sự lựa chọn mới” tại Hà Nội nhằm giới thiệu các sản phẩm máy tính cá nhân mới nhất của HP." /> Trung tâm Phân Phối Sản Phẩm HP (FHP) thuộc công ty TNHH Phân Phối FPT (FDC), ngày 20/9/2006, đã tổ chức hội thảo “PSG Consumer – Sự lựa chọn mới” tại Hà Nội nhằm giới thiệu các sản phẩm máy tính cá nhân mới nhất của HP."/> Trung tâm Phân Phối Sản Phẩm HP (FHP) thuộc công ty TNHH Phân Phối FPT (FDC), ngày 20/9/2006, đã tổ chức hội thảo “PSG Consumer – Sự lựa chọn mới” tại Hà Nội nhằm giới thiệu các sản phẩm máy tính cá nhân mới nhất của HP."/>