Buổi giới thiệu máy ảnh Cannon EOS 400D tại Hà Nội ngày 22/9/2006, đã được kết hợp thành buổi dã ngoại chụp hình phong cảnh và con người Hà Nội. Trước đó, một buổi giới thiệu tương tự đã được tổ chức tại TP.HCM." /> Buổi giới thiệu máy ảnh Cannon EOS 400D tại Hà Nội ngày 22/9/2006, đã được kết hợp thành buổi dã ngoại chụp hình phong cảnh và con người Hà Nội. Trước đó, một buổi giới thiệu tương tự đã được tổ chức tại TP.HCM."/> Buổi giới thiệu máy ảnh Cannon EOS 400D tại Hà Nội ngày 22/9/2006, đã được kết hợp thành buổi dã ngoại chụp hình phong cảnh và con người Hà Nội. Trước đó, một buổi giới thiệu tương tự đã được tổ chức tại TP.HCM." />