Veriton 1000 và AcerPower 1000 hiện đang trong giai đoạn sản xuất và dự kiến sẽ có mặt trên thị trường vào quý 4 năm nay." /> Veriton 1000 và AcerPower 1000 hiện đang trong giai đoạn sản xuất và dự kiến sẽ có mặt trên thị trường vào quý 4 năm nay."/> Veriton 1000 và AcerPower 1000 hiện đang trong giai đoạn sản xuất và dự kiến sẽ có mặt trên thị trường vào quý 4 năm nay." />