Quý 4/2006, công ty TNHH Phân Phối FPT, nhà phân phối chính thức sản phẩm HP tại Việt Nam công bố sản phẩm mới Compaq Presario C301 có cấu hình khá mạnh so với các dòng xách tay giá rẻ hiện nay nhưng chỉ với giá 599 USD (chưa VAT). " /> Quý 4/2006, công ty TNHH Phân Phối FPT, nhà phân phối chính thức sản phẩm HP tại Việt Nam công bố sản phẩm mới Compaq Presario C301 có cấu hình khá mạnh so với các dòng xách tay giá rẻ hiện nay nhưng chỉ với giá 599 USD (chưa VAT). "/> Quý 4/2006, công ty TNHH Phân Phối FPT, nhà phân phối chính thức sản phẩm HP tại Việt Nam công bố sản phẩm mới Compaq Presario C301 có cấu hình khá mạnh so với các dòng xách tay giá rẻ hiện nay nhưng chỉ với giá 599 USD (chưa VAT). " />