bảo mật bằng dấu vân tay, hãng Adata vừa trình làng model bút nhớ MyFlash mới hỗ trợ công nghệ U3, cho phép người dùng chạy trực tiếp một số phần mềm từ chính bút nhớ này.

" /> bảo mật bằng dấu vân tay, hãng Adata vừa trình làng model bút nhớ MyFlash mới hỗ trợ công nghệ U3, cho phép người dùng chạy trực tiếp một số phần mềm từ chính bút nhớ này.

"/> bảo mật bằng dấu vân tay, hãng Adata vừa trình làng model bút nhớ MyFlash mới hỗ trợ công nghệ U3, cho phép người dùng chạy trực tiếp một số phần mềm từ chính bút nhớ này.

" />