ITWeek 15) tại Hà Nội, công ty Acer Việt Nam công bố chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho khách hàng mua sản phẩm tại gian hàng triển lãm Acer và một số đại lý ủy quyền của Acer tại Hà Nội." /> ITWeek 15) tại Hà Nội, công ty Acer Việt Nam công bố chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho khách hàng mua sản phẩm tại gian hàng triển lãm Acer và một số đại lý ủy quyền của Acer tại Hà Nội."/> ITWeek 15) tại Hà Nội, công ty Acer Việt Nam công bố chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho khách hàng mua sản phẩm tại gian hàng triển lãm Acer và một số đại lý ủy quyền của Acer tại Hà Nội." />