VTC Game cho biết, người chơi game Audition – Nhịp Điệu Cuộc Sống sẽ có thêm nhiều trang phục, các bài hát mới và các tính năng hấp dẫn mới trong tháng 11/2006." /> VTC Game cho biết, người chơi game Audition – Nhịp Điệu Cuộc Sống sẽ có thêm nhiều trang phục, các bài hát mới và các tính năng hấp dẫn mới trong tháng 11/2006."/> VTC Game cho biết, người chơi game Audition – Nhịp Điệu Cuộc Sống sẽ có thêm nhiều trang phục, các bài hát mới và các tính năng hấp dẫn mới trong tháng 11/2006." />