Astaro tại Việt Nam cho biết, hãng Astaro vừa giới thiệu Astaro Command Center V1.3 (ACC V1.3), một phiên bản mới của ứng dụng quản lý tập trung các thiết bị bảo mật cổng truy cập UTM." /> Astaro tại Việt Nam cho biết, hãng Astaro vừa giới thiệu Astaro Command Center V1.3 (ACC V1.3), một phiên bản mới của ứng dụng quản lý tập trung các thiết bị bảo mật cổng truy cập UTM."/> Astaro tại Việt Nam cho biết, hãng Astaro vừa giới thiệu Astaro Command Center V1.3 (ACC V1.3), một phiên bản mới của ứng dụng quản lý tập trung các thiết bị bảo mật cổng truy cập UTM." />