www.juniper.net) công bố mở rộng các chuẩn mở cho kiểm soát truy cập mạng với giải pháp kiểm soát truy cập hợp nhất - UAC 2.0 - mới. UAC 2.0 của Juniper Networks là giải pháp kiểm soát truy cập hợp chuẩn và không đồng bộ đầu tiên hỗ trợ tích hợp cho cả chuẩn 802.1X lẫn những cấu hình mở kết nối mạng đáng tin cậy (TNC)." /> www.juniper.net) công bố mở rộng các chuẩn mở cho kiểm soát truy cập mạng với giải pháp kiểm soát truy cập hợp nhất - UAC 2.0 - mới. UAC 2.0 của Juniper Networks là giải pháp kiểm soát truy cập hợp chuẩn và không đồng bộ đầu tiên hỗ trợ tích hợp cho cả chuẩn 802.1X lẫn những cấu hình mở kết nối mạng đáng tin cậy (TNC)."/> www.juniper.net) công bố mở rộng các chuẩn mở cho kiểm soát truy cập mạng với giải pháp kiểm soát truy cập hợp nhất - UAC 2.0 - mới. UAC 2.0 của Juniper Networks là giải pháp kiểm soát truy cập hợp chuẩn và không đồng bộ đầu tiên hỗ trợ tích hợp cho cả chuẩn 802.1X lẫn những cấu hình mở kết nối mạng đáng tin cậy (TNC)." />
 • Thứ Năm, 07/12/2006 16:05 (GMT+7)

  Juniper Networks: Giải pháp kiểm soát truy nhập hợp nhất

  Ngày 7/12/2006, công ty Juniper Networks (www.juniper.net) công bố mở rộng các chuẩn mở cho kiểm soát truy cập mạng với giải pháp kiểm soát truy cập hợp nhất - UAC 2.0 - mới. UAC 2.0 của Juniper Networks là giải pháp kiểm soát truy cập hợp chuẩn và không đồng bộ đầu tiên hỗ trợ tích hợp cho cả chuẩn 802.1X lẫn những cấu hình mở kết nối mạng đáng tin cậy (TNC).

  Theo Infonetics Research, 55% doanh nghiệp (DN) sẽ triển khai một vài công nghệ 802.1X tại mạng của họ vào năm 2007. Giải pháp UAC 2.0 hoạt động với bất kỳ switch hay một access point của bất kỳ một của nhà cung cấp nào mà không cần phải có thểm thiết bị.

  Giải pháp UAC hỗ trợ TNC chuẩn mở được phát triển bởi Trusted Computing Group. Những tiêu chuẩn kỹ thuật TNC được thiết kế để giúp các nhà quản lý mạng giải quyết nhiệm vụ khó khăn trong việc áp dụng các chính sách bảo mật với các truy cập tới những mạng không đồng nhất cùng với việc kết hợp ngày càng nhiều các thiết bị và phần mềm. Khách hàng được hưởng lợi từ một lựa chọn có ích hơn của các công cụ đáng tin cậy và bảo vệ toàn diện.

  Minh hoạ: Sơ đồ một giải pháp của Juniper Networks
  Mạng DN ngày nay đang ngày càng phát triển phức tạp và linh hoạt với nhiều người dùng như nhân viên, khách, đối tác và những nhà thầu, đang yêu cầu truy cập tới những thông tin kinh doanh quan trọng từ các thiết bị điểm cuối mạng đang được quản lý rất kém, hay không được quản lý và trong một vài trường hợp là không thể quản lý được.

  Những nhu cầu về kinh doanh đòi hỏi người dùng và các thiết bị trên truy cập tới những nguồn và những ứng dụng đang không được kiểm soát hiệu quả, điều này dẫn các doanh nghiệp tới những rủi ro về bảo mật và những thách thức về việc không tuân theo luật, theo Juniper Networks.

  Giải pháp kiểm soát truy cập hợp nhất của Juniper Networks giải quyết vấn đề về cân bằng truy nhập và kiểm soát bảo mật bằng cách liên kết nhận dạng người dùng, toàn bộ điểm cuối và thông tin về vị trí với việc kiểm soát truy nhập, với quản lý chính sách năng động được tác động trong thời gian thực thông qua mạng.

  ND

  (theo Juniper Networks)

  ID: O0612_1