Nam giải pháp mạng Metro Ethernet. Đây là giao thức tiêu chuẩn cho cả truyền thông mạng LAN và WAN để phá vỡ nút thắt băng thông giữa mạng cáp quang tốc độ cao và mạng Metro." /> Nam giải pháp mạng Metro Ethernet. Đây là giao thức tiêu chuẩn cho cả truyền thông mạng LAN và WAN để phá vỡ nút thắt băng thông giữa mạng cáp quang tốc độ cao và mạng Metro."/> Nam giải pháp mạng Metro Ethernet. Đây là giao thức tiêu chuẩn cho cả truyền thông mạng LAN và WAN để phá vỡ nút thắt băng thông giữa mạng cáp quang tốc độ cao và mạng Metro." />