www.bluesea.vn) cho rằng SMS là một thị trường rộng lớn, ngày càng có nhiều nhà cung cấp với những dịch vụ, tiện ích mới thường xuyên được cập nhật. Vì vậy, để gia tăng những tiện ích phục vụ người dùng, Bluesea đã công bố, từ tháng 1/2007, BlueSea Media chính thức ra mắt kho thông tin SMS mang tên “Cẩm nang Mobile”.

" /> www.bluesea.vn) cho rằng SMS là một thị trường rộng lớn, ngày càng có nhiều nhà cung cấp với những dịch vụ, tiện ích mới thường xuyên được cập nhật. Vì vậy, để gia tăng những tiện ích phục vụ người dùng, Bluesea đã công bố, từ tháng 1/2007, BlueSea Media chính thức ra mắt kho thông tin SMS mang tên “Cẩm nang Mobile”.

"/> www.bluesea.vn) cho rằng SMS là một thị trường rộng lớn, ngày càng có nhiều nhà cung cấp với những dịch vụ, tiện ích mới thường xuyên được cập nhật. Vì vậy, để gia tăng những tiện ích phục vụ người dùng, Bluesea đã công bố, từ tháng 1/2007, BlueSea Media chính thức ra mắt kho thông tin SMS mang tên “Cẩm nang Mobile”.

" />