Đó là bộ XG Station mà Asus trình làng tại triển lãm CES năm nay, hướng đến người dùng di động muốn tăng cường khả năng đồ họa cho máy tính xách tay.

" /> Đó là bộ XG Station mà Asus trình làng tại triển lãm CES năm nay, hướng đến người dùng di động muốn tăng cường khả năng đồ họa cho máy tính xách tay.

"/> Đó là bộ XG Station mà Asus trình làng tại triển lãm CES năm nay, hướng đến người dùng di động muốn tăng cường khả năng đồ họa cho máy tính xách tay.

" />