• Thứ Sáu, 16/03/2007 13:38 (GMT+7)

  CNTT trong quản lý đô thị

  Ngày 15/3/2007, tại Hà Nội, sở BCVT Hà Nội đã phối hợp cùng công ty Hài Hòa tổ chức hội thảo “Ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và quy hoạch đô thị”. Hội thảo cho thấy khó khăn và nhu cầu bức thiết của các sở, ban, ngành quận huyện trong việc tìm giải pháp quản lý quy hoạch hiệu quả.

  Hình minh họa
  Tại hội thảo, công ty Hài Hòa đã giới thiệu 3 giải pháp: giải pháp CNTT trong lập dự toán đền bù, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng LANDCE; phần mềm (PM) hỗ trợ cấp và in giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và công trình; giải pháp ứng dụng CNTT trong quản lý quy hoạch xây dựng đô thị.

  Đây là lần đầu tiên hội thảo về ứng dụng CNTT trong công tác quản lý quy hoạch và xây dựng được tổ chức cho các lãnh đạo và chuyên viên quản lý về qui hoạch, xây dựng đô thị cấp quận/huyện, thành phố và các đơn vị liên quan.

  Ông Nguyễn Mạnh Dũng, giám đốc sở BCVT Hà Nội cho biết hiện thành phố cũng đang triển khai việc ứng dụng CNTT trong quản lý qui hoạch ở một số quận/huyện. Thời gian tới, phòng kế hoạch của Sở tiếp tục khảo sát thực trạng này tại các quận/huyện còn lại, đồng thời, có kế hoạch đào tạo kỹ năng ứng dụng CNTT trong công việc chuyên môn cho các chuyên viên trực tiếp xử lý hồ sơ.

  PM quản lý và cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất ở, nhà ở và công trình xây dựng: hỗ trợ việc quản lý và cấp các loại giấy chứng nhận theo nghị định 181/CP, 90/CP và 95/CP. Ngoài ra, PM có thể hỗ trợ việc quản lý thông tin của các loại GCN đã cấp theo các nghị định 60/CP, 61/CP…, ghi nhận các biến động liên quan đến việc thế chấp, giải chấp, cầm cố nhà đất. PM còn cung cấp các công cụ tiện ích giúp cho các chuyên viên tác nghiệp thể hiện các sơ đồ nhà đất, in ấn các biểu mẫu theo quy định.

  PM quản lý đền bù giải phóng mặt bằng: hỗ trợ công tác thiết lập các hồ sơ đền bù giải phóng mặt bằng, tính toán dự toán đền bù cho các hộ bị ảnh hưởng theo từng giai đoạn, theo dõi công tác chi trả… PM còn cung cấp các công cụ tiện ích kết nối với các bản đồ số, thể hiện phạm vi giải phóng mặt bằng, thiết lập hồ sơ thửa đất, tạo lập các báo cáo theo quy định.

  PM quản lý qui hoạch: là giải pháp tổng thể bao gồm các PM công cụ phục vụ cho công việc: thiết lập các bản đồ qui hoạch xây dựng, quản lý các thông tin về qui hoạch, trình diễn bản đồ qui hoạch qua mô hình 3D.

  Bằng Linh

  ID: O0703_1