http://webmessenger.yahoo.com cho phép người sử dụng gửi tin nhắn tại tất cả các máy tính có kết nối Internet. Hiện dịch vụ chỉ được giới thiệu tại Việt Nam và vài nước khác như Brazil, Ấn Độ, Malaysia, Phlippines, Mỹ. " /> http://webmessenger.yahoo.com cho phép người sử dụng gửi tin nhắn tại tất cả các máy tính có kết nối Internet. Hiện dịch vụ chỉ được giới thiệu tại Việt Nam và vài nước khác như Brazil, Ấn Độ, Malaysia, Phlippines, Mỹ. "/> http://webmessenger.yahoo.com cho phép người sử dụng gửi tin nhắn tại tất cả các máy tính có kết nối Internet. Hiện dịch vụ chỉ được giới thiệu tại Việt Nam và vài nước khác như Brazil, Ấn Độ, Malaysia, Phlippines, Mỹ. " />