Công ty Phân Phối FPT ngày 28/5/2007 đã tổ chức họp báo giới thiệu 2 mẫu máy tính xách tay mới nhất của Toshiba tại thị trường Việt Nam là Satellite M200 và Satellite A200. " /> Công ty Phân Phối FPT ngày 28/5/2007 đã tổ chức họp báo giới thiệu 2 mẫu máy tính xách tay mới nhất của Toshiba tại thị trường Việt Nam là Satellite M200 và Satellite A200. "/> Công ty Phân Phối FPT ngày 28/5/2007 đã tổ chức họp báo giới thiệu 2 mẫu máy tính xách tay mới nhất của Toshiba tại thị trường Việt Nam là Satellite M200 và Satellite A200. " />