Techcombank và Bảo Minh ngày 4/7/2007, đã ký kết hợp đồng liên kết cung cấp dịch vụ nhắn tin qua điện thoại di động để thanh toán phí bảo hiểm cho xe cơ giới. " /> Techcombank và Bảo Minh ngày 4/7/2007, đã ký kết hợp đồng liên kết cung cấp dịch vụ nhắn tin qua điện thoại di động để thanh toán phí bảo hiểm cho xe cơ giới. "/> Techcombank và Bảo Minh ngày 4/7/2007, đã ký kết hợp đồng liên kết cung cấp dịch vụ nhắn tin qua điện thoại di động để thanh toán phí bảo hiểm cho xe cơ giới. " />