COOLPAD 288 có thể sử dụng đồng thời 2 sim GSM và CDMA trong cùng 1 máy.

" /> COOLPAD 288 có thể sử dụng đồng thời 2 sim GSM và CDMA trong cùng 1 máy.

"/> COOLPAD 288 có thể sử dụng đồng thời 2 sim GSM và CDMA trong cùng 1 máy.

" />