• Thứ Năm, 06/12/2007 10:20 (GMT+7)

  Phần mềm cho ngành chứng khoán và quỹ đầu tư

  Hội thảo về giải pháp phần mềm ứng dụng của Oracle cho ngành chứng khoán và quỹ đầu tư TP.HCM đã được tổ chức vào ngày 4/12/2007, tại TP.HCM.

  Giải pháp phần mềm ứng dụng của Oracle được đóng gói, tập trung vào các ứng dụng quản lý nội bộ cho các công ty chứng khoán và quỹ đầu tư. Giải pháp cũng đã được tiến hành bản địa hóa bởi công ty hệ thống thông tin FPT và Oracle cho phù hợp với các công ty chứng khoán Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nội bộ như quản lý tài chính kế toán, mua hàng, kho, nhân sự… và có khả năng kết nối với các hệ quản lý nghiệp vụ chứng khoán.

  Với nhu cầu quản lý tài chính – kế toán nội bộ, công ty chứng khoán ứng dụng Oracle eBusiness suite (Oracle ERP) sẽ sở hữu giao diện chuẩn với các hệ chứng khoán lõi (core securities), có được mô hình tổ chức và quy trình nghiệp vụ đặc thù chứng khoán, các báo cáo theo chế độ của nhà nước. Giao diện chuẩn hệ core securities sẽ cho phép chuyển tự động các số liệu tài chính từ hệ thống lõi chứng khoán sang hệ thống Oracle, xây dựng nguyên tắc kết xuất dữ liệu và nguồn dữ liệu, triển khai bộ giao tiếp (adapter) với một số hệ core securities. Mô hình tổ chức của Oracle thì được tổ chức theo đơn vị hành chính, tổ chức kế toán, cấu trúc sổ kế toán và đặc điểm các phân đoạn của kế toán đồ.          

  Hội thảo được tổ chức dưới sự phối hợp của công ty Hệ Thống Thông Tin FPT (FPT-IS) cùng với Oracle và I-Flex Solutions. Thông tin chi tiết có tại địa chỉ www.fis.com.vn.

  Như Nguyện

  ID: O0712_1