Chiều 4/6/2008, tại Hà Nội, công ty cổ phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghệ Ứng Dụng Toàn Cầu và hãng Fortinet (Mỹ) giới thiệu các sản phẩm, giải pháp bảo mật của hãng." /> Chiều 4/6/2008, tại Hà Nội, công ty cổ phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghệ Ứng Dụng Toàn Cầu và hãng Fortinet (Mỹ) giới thiệu các sản phẩm, giải pháp bảo mật của hãng."/> Chiều 4/6/2008, tại Hà Nội, công ty cổ phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghệ Ứng Dụng Toàn Cầu và hãng Fortinet (Mỹ) giới thiệu các sản phẩm, giải pháp bảo mật của hãng." />