• Thứ Sáu, 03/10/2008 09:02 (GMT+7)

  Phiên bản mới của Symantec BackupExec

  Ngày 2/10/2008, tại Hà Nội, Symantec công bố phiên bản mới của dòng BackupExec, cung cấp những giải pháp khôi phục dữ liệu, đồng thời hỗ trợ Windows Server 2008.

  Symantec cũng thêm vào những tính năng mới như quản lý hệ thống Backup Exec và tính linh hoạt lưu trữ cải tiến cho những môi trường phức hợp nhằm giúp các tổ chức dễ dàng bảo vệ dữ liệu và hệ thống của họ khi tăng trưởng và phát triển.

  Do ngày càng có nhiều các tổ chức CNTT triển khai ảo hoá trong môi trường sản xuất của họ nên họ phải đối mặt với những thách thức mới về bảo vệ dữ liệu như: sao lưu với những máy ảo, đáp ứng những mục tiêu khắt khe về thời gian khôi phục hệ thống và quản lý những môi trường phức tạp này. Do đó, các tổ chức cần có một cách tiếp cận hiệu quả và linh hoạt để bảo vệ dữ liệu và hệ thống của họ trong cả môi trường vật lý và môi trường ảo, đồng thời giúp giảm thiểu những yêu cầu về máy chủ, mạng và dung lượng lưu trữ; tăng thời gian khôi phục và độ tin cậy.

  BackupExec 12.5 cho phép các tổ chức bảo vệ dữ liệu và hệ thống của họ trong môi trường vật lý và môi trường ảo thông qua một giải pháp đã được đơn giản hoá. BackupExec sử dụng công nghệ dành cho môi trường ảo, được giới thiệu lần đầu tiên trong bộ giải pháp Veritas NetBackup của Symantec, giúp mang lại sự bảo vệ toàn diện cho hạ tầng VMware, Microsoft Windows Server 2008 Hyper-V và những hệ thống vật lý thông thường từ một bảng điều khiển đơn, do đó giảm chi phí và cải thiện quản lý những hệ thống ảo và hệ thống vật lý phức hợp.

  Backup Exec cũng giảm độ phức tạp bằng cách cho phép người dùng sao lưu không hạn chế các máy khách trong một hệ thống VMware ESX hoặc môi trường lưu ký Microsoft Hyper-V tới ổ đĩa hoặc băng từ qua một tác nhân duy nhất. Hơn nữa, Backup Exec còn bổ sung công nghệ phục hồi mịn (Granular Recovery Technology) đang chờ cấp bản quyền sáng chế của Symantec cho phép khôi phục tới cấp độ file và cấp độ hình ảnh từ một hệ thống sao lưu đơn nhất. Không giống như những giải pháp sao lưu dữ liệu đòi hỏi sao lưu nhiều lần để khôi phục các file, thư mục hoặc toàn bộ hệ thống máy ảo dưới dạng mịn (granular), Backup Exec cho phép người dùng khôi phục mịn hoặc ảnh dữ liệu chỉ qua một lần sao lưu, giúp giảm thời gian khôi phục và dung lượng bản sao trong những kho lưu trữ.

  Theo Symantec

  ID: O0810_1