Ngày 8/6/2009, tại Hà Nội, Agribank và công ty Vnpay chính thức khai trương dịch vụ thanh toán hóa đơn qua tin nhắn và dịch vụ ví điện tử.

" />

Ngày 8/6/2009, tại Hà Nội, Agribank và công ty Vnpay chính thức khai trương dịch vụ thanh toán hóa đơn qua tin nhắn và dịch vụ ví điện tử.

"/>

Ngày 8/6/2009, tại Hà Nội, Agribank và công ty Vnpay chính thức khai trương dịch vụ thanh toán hóa đơn qua tin nhắn và dịch vụ ví điện tử.

" />