• Thứ Năm, 08/09/2005 16:36 (GMT+7)

  Giải pháp sao lưu của Veritas - Một mình làm mọi việc

  Việc sao lưu dữ liệu rất quan trọng, đặc biệt đối với hệ thống mạng máy tính của tổ chức, doanh nghiệp. Nếu bạn muốn đầu tư nghiêm túc và cần một giải pháp sao lưu đa năng “có thể điều khiển theo ý mình” thì ứng viên sáng giá là bộ sản phẩm Veritas Backup Exec Suite 10 for Windows Servers - giải pháp sao lưu được tuyên bố là “chuẩn mực vàng” trong việc bảo vệ dữ liệu Windows.

  Hình 1: Giao diện trực quan của Backup Exec giúp dễ dàng sao lưu và khôi phục dữ liệu

   

  Đây là giải pháp sao lưu trên máy chủ (server), cho phép thực hiện sao lưu và khôi phục dữ liệu của tất cả máy tính trên mạng từ một nơi (trình điều khiển có thể chạy trên server hoặc hệ thống ở xa), có khả năng sao lưu dữ liệu quan trọng từ các hệ thống email và cơ sở dữ liệu (Exchange, Lotus Domino, MS SQL Server, Oracle, SAP...).

  Backup Exec phiên bản mới nhất (10.0) có nhiều cải tiến đáng giá như phương thức sao lưu và khôi phục từ đĩa sang đĩa (disk-to-disk) giúp tăng tốc độ, phương thức bảo vệ dữ liệu máy tính xách tay (tự động sao lưu dữ liệu lên server khi nối mạng), phương thức sao lưu tổng hợp cho phép tạo “baseline” (bản sao lưu nền) và chỉ tiến hành cập nhật mỗi khi dữ liệu thay đổi - đây là cải tiến quan trọng so với phương thức sao lưu “incremental” (cộng thêm) phổ biến của các phần mềm khác; ngoài ra, còn có những cải tiến về thiết lập quy tắc và bộ lọc tuỳ biến, cho phép người quản trị kiểm soát tốt hơn quá trình sao lưu, phục hồi.

   

  Hình 2: Replication Exec cho phép chọn băng thông để tối ưu tốc độ sao lưu

  Thử nghiệm cho thấy việc cài đặt phần mềm nói chung đơn giản (yêu cầu server thiết lập “domain” để phát huy hết năng lực của phần mềm). Phần mềm có khả năng cài đặt từ xa phần điều khiển client trên máy trạm (để cho phép sao lưu dữ liệu trên máy người dùng). Giao diện trực quan của chương trình và các trình wizard giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt các tính năng.

  Backup Exec là sản phẩm lõi, đi kèm với nó là các tiện ích giá trị như Storage Exec 5.3 và Replication Exec 3.1.

  Replication Exec cung cấp giải pháp bảo vệ dữ liệu hiệu quả cho văn phòng ở xa. Storage Exec là giải pháp quản lý không gian đĩa, cho phép bạn thiết lập dung lượng được phép cho từng người dùng và ngăn chặn việc lưu trữ những loại file không thích hợp như .mp3, .mpg...).

  Hình 3: NetBackup server giám sát mọi việc.

   

  Storage Exec và Replication Exec cũng có khả năng cài đặt client từ xa, chúng được tích hợp chặt chẽ với Backup Exec thông qua công nghệ Smart Link.

  Khởi đầu là phần mềm sao lưu cho nền Windows, Backup Exec đã bổ sung trình điều khiển cho nhiều nền tảng khác như server Unix/Linux 32-bit và 64-bit, NetWare... và nhiều tiện ích khác như Advanced Open File (bảo vệ tất cả file trong mạng ngay cả khi chúng đang mở), Intelligent Disaster Recover (cứu hộ hệ thống), Library Expansion Option (hỗ trợ nhiều ổ băng)...

  NetBackup 5.0 là sản phẩm sao lưu khác của Veritas. Phần mềm này cung cấp giải pháp sao lưu và khôi phục tốc độ cao cho nhiều nền tảng, bao gồm hệ thống Windows, Unix và NetWare. NetBackup bao gồm phần mềm server cài trên máy tính quản lý thiết bị lưu trữ và phần mềm client cài trên máy cần sao lưu dữ liệu. Phần mềm server cũng bao gồm client, cho phép thực hiện sao lưu giống như các máy client khác. Cũng như Backup Exec, NetBackup cho phép cài đặt client từ xa (từ server).

   

  Hình 4: NetBackup được tích hợp vào hệ thống client.

  Người dùng khởi động việc sao lưu và khôi phục dữ liệu từ máy làm việc của mình. Sau khi khởi động, tác vụ sẽ do NetBackup server quản lý. Việc khôi phục tương tự. Giải pháp này đem đến sự chủ động cho người dùng (có quyền chọn dữ liệu cần sao lưu như thư mục, file, registry) trong khi vẫn có được sự quản lý tập trung.

  Phần quan trọng chính là trình điều khiển server, ở đây người quản trị có toàn quyền, từ việc chọn thư mục sao lưu (trên máy client) đến ấn định lịch thực hiện. Yêu cầu hệ thống:

  - Server: Windows 2000/2003 Server, IE 6.0

  - Client: Windows 98/ME/XP/2000, Linux/Unix (hỗ trợ nền tảng 64-bit)

  Lê Nguyên

   

  Liên hệ

   

   

  FPS

   

  ID: A0508_74