• Thứ Năm, 18/11/2010 08:47 (GMT+7)

    Windows qua các thời kỳ

    PHT
    25 năm đã trôi qua, chúng ta hãy cùng nhau xem lại hệ điều hành Windows nổi tiếng của Microsoft.

    Nguồn: PC World Mỹ, 17/11/2010