• Thứ Hai, 27/12/2010 08:52 (GMT+7)

    20 năm trình duyệt web

    Huy Thắng
    Cách đây 20 năm, trình duyệt web đã ra đời. Từ Netscape và Firefox cho đến Internet Explorer và Opera. Chúng ta hãy xem lại những hình ảnh thăng trầm của cuộc chiến trình duyệt web trong 2 thập kỷ vừa qua.

     

    Nguồn: PCWorld Mỹ, 24/12/2010