• Thứ Tư, 08/06/2011 18:04 (GMT+7)

  Oracle nâng cấp IDE JDeveloper

  Bạch Đình Vinh
  JDeveloper 11g Release 2 (R2) có kiến trúc mô-đun và môi trường biên soạn trực quan cho các nhà phát triển web Java doanh nghiệp.

  Hôm thứ Ba 7/6/2011, Oracle đã phát hành bản nâng cấp cho môi trường phát triển tích hợp (IDE) Java JDeveloper của họ. Bản JDeveloper nâng cấp có kiến trúc mô-đun và hỗ trợ công nghệ JSF (JavaServer Faces) 2.0 cho việc phát triển giao diện người dùng web (Web UI) phía máy chủ.

  Với JDeveloper 11g R2, do Oracle áp dụng kiến trúc mô-đun nên các nhà phát triển chỉ cần nạp những phần được yêu cầu của IDE, do đó đẩy mạnh hiệu suất và thời gian khởi động, giám đốc quản lý sản phẩm Duncan Mills của Oracle cho biết. "Chúng tôi đã thực sự kiến trúc lại hoàn toàn IDE. Chúng tôi đã chuyển nó thành nền tảng OSGi", ông nói. “Các nhà phát triển có thể xây dựng những phần mở rộng (extension) dựa trên OSGi cho IDE dễ dàng hơn”.

  Do JDeveloper 11g R2 hỗ trợ cho JSF 2.0 và công nghệ cấu phần hóa trang Facelets, bản nâng cấp IDE này cung cấp một môi trường biên soạn trực quan cho các nhà phát triển web Java doanh nghiệp, Oracle cho biết. "JSF 2.0 thêm các model cấu phần mới và một model phát triển thành phần đơn giản hơn", ông Mills nói. JSF 2.0 cũng cho phép sử dụng các chú thích như một cách để cấu hình Web UI, tương phản với việc dựa vào các file cấu hình XML. IDE còn cải tiến hỗ trợ cho các dịch vụ web RESTful, công cụ quản lý dự án phần mềm Apache Maven và máy chủ tích hợp liên tục Hudson. Gần đây, Oracle đã tặng Hudson cho tổ chức Eclipse Foundation.

  Đồng thời với việc nâng cấp IDE, Oracle còn phát hành bản nâng cấp cho framework Oracle ADF (Application Development Framework - framework phát triển ứng dụng) của họ, bao gồm các khả năng nạp lại nóng và hoạt động với JDeveloper.

  Từ khóa: IDE, Oracle
  Nguồn: InfoWorld, 7/6/2011