• Thứ Sáu, 08/10/2010 14:21 (GMT+7)

    Đã có Google TV với Logitech Revue

    PHT
    Cuối cùng thì Google TV đã xuất hiện với Revue Logitech. Chúng ta giờ đây đã có thể tìm hiểu về set-top box này và cách nó sẽ đưa việc duyệt web lên TV nhà bạn.

    Nguồn: PC World Mỹ