• Thứ Sáu, 18/02/2011 19:30 (GMT+7)

  Microsoft xây dựng cầu nối flash giữa RAM và đĩa cứng

  Bạch Đình Vinh
  Các nhà nghiên cứu Microsoft đang cố gắng nâng cao hiệu quả của bộ nhớ flash bằng việc phát triển phần mềm có thể kết hợp sử dụng loại hình lưu trữ thể rắn với RAM và đĩa cứng.

  Microsoft không phải “đại gia” trong thị trường lưu trữ (vốn bị các hãng như EMC, NetApp chi phối) nhưng nhóm nghiên cứu Microsoft Research đã tiết lộ về dự án "FlashStore" mới. Microsoft cho biết, những thử nghiệm trong phòng thí nghiệm cho thấy, FlashStore thực hiện nhanh hơn gấp 60 lần so với các hệ thống Berkeley DB nguồn mở của Oracle, với mức năng lượng và chi phí hiệu quả hơn nhiều.

  FlashStore là phần mềm sử dụng flash như một cầu nối giữa RAM và ổ đĩa cứng. Nó tăng hiệu quả của các hoạt động đọc, ghi, cập nhật và xoá. "Flash là công nghệ tuyệt vời, nhưng nó đòi hỏi phần mềm thông minh để sử dụng nó tốt nhất", nhà nghiên cứu khoa học Sudipta Sengupta của Microsoft cho biết. Ông Sengupta đang phát triển FlashStore cùng đồng nghiệp Jin Li tại Microsoft Research và nghiên cứu sinh Biplob Debnath (hiện đang làm việc cho EMC).

  Bộ nhớ flash nhanh hơn từ 100 đến 1.000 lần so với đĩa cứng, nhưng chậm hơn 100 lần so với DRAM, báo cáo nghiên cứu của Microsoft cho biết. Sự khác biệt này được phản ánh trong giá cả: flash đắt hơn ổ đĩa cứng 20 lần nhưng rẻ hơn 10 lần so với DRAM.

  Để thu hẹp khoảng cách này, FlashStore "được đặt giữa ổ đĩa cứng và bộ nhớ RAM, hoạt động như một khu vực lưu giữ tốc độ cao cho những dữ liệu thường xuyên được sử dụng."

  "FlashStore được thiết kế để loại bỏ các hoạt động ghi ngẫu nhiên", Microsoft cho biết. "Nó tổ chức dữ liệu trên flash theo cấu trúc log, do đó dữ liệu mới được gửi đến flash không dẫn đến các hoạt động ghi ngẫu nhiên". FlashStore cũng sử dụng RAM chuyên dụng để truy cập dữ liệu từ flash, làm giảm sử dụng bộ nhớ RAM.

  Microsoft không cho biết khi nào thì FlashStore sẽ trở thành sản phẩm thương mại.

  Từ khóa: đĩa cứng, Microsoft, RAM
  Nguồn: Network World, 17/2/2011