• Thứ Ba, 05/10/2010 10:27 (GMT+7)

    Hình ảnh về Samsung Galaxy Tab

    PHT
    Máy tính bảng Galaxy Tab của Samsung sẽ được bán vào cuối năm nay. Chúng ta hãy xem trước một số hình ảnh nổi bật của sản phẩm được cho là đối thủ của iPad này.

    Nguồn: PC World Mỹ, 2/10/2010