• Thứ Năm, 02/06/2011 11:05 (GMT+7)

  Giải thưởng CIO ASEAN Awards 2011: Nhận hồ sơ đến 19/8/2011

  Giải thưởng lãnh đạo CNTT Đông Nam Á tiêu biểu 2011 (CIO ASEAN Awards 2011) đã khởi động. Ban tổ chức Giải cho biết sẽ nhận thư đề cử đến ngày 29/7/2011, nhận hồ sơ ứng viên đến 19/8/2011, và trao giải vào ngày 21/9/2011.

  Thư đề cử từ các đơn vị và cá nhân tự ứng cử sẽ được Hội đồng Bình chọn xét duyệt, đề xuất các ứng viên tiềm năng cho danh sách Lãnh đạo CNTT Đông Nam Á tiêu biểu năm 2011.

  Ứng cử viên có nhiều đóng góp và sáng kiến thiết thực cho sự phát triển CNTT cần điền đủ các thông tin theo hồ sơ do Ban tổ chức cung cấp (tại www.cio.org.vn), và gửi Ban Thư ký đến hết ngày 19/8/2011. Hội đồng Bình chọn đánh giá, thẩm định, bình chọn với căn cứ xét duyệt là hồ sơ ứng viên gồm 21 bộ câu hỏi và quá trình phỏng vấn thẩm định do Ban Thư ký và Hội đồng Bình chọn thực hiện. Lễ trao Giải thưởng Lãnh đạo CNTT Đông Nam Á tiêu biểu năm 2011 sẽ diễn ra ngày 21/9/2011 tại Hà Nội.

  Hội đồng Bình chọn là những đại diện của cơ quan quản lý nhà nước và các công ty công nghệ hàng đầu, các tổ chức xã hội và cộng đồng CNTT sẽ tìm kiếm và đề cử các lãnh đạo CNTT trong khu vực có thành tích xuất sắc trong việc ứng dụng CNTT mang lại hiệu quả cho tổ chức/đơn vị và cho cộng đồng.

  ID: B1106_11