• Thứ Hai, 21/03/2011 07:40 (GMT+7)

  Carbonite

  Pc World Mỹ
  Carbonite là dịch vụ và chương trình sao lưu trực tuyến tuyệt vời.
  Carbonite nhìn chung dễ sử dụng.

  Phiên bản 4.0 cảnh báo ngay trang đầu tiên là chương trình này không tự động sao lưu tập tin .exe, video và các tập tin dung lượng trên 4GB (không có luôn tùy chọn cho người dùng). Dù bạn chọn sao lưu thư mục có chứa tập tin thuộc định dạng trên, chương trình này cũng bỏ qua; bạn phải vào thư mục và chọn từng tập tin.

  Giao diện thông minh: các điểm màu hiển thị trên biểu tượng tập tin của Windows Explorer sẽ cho biết tình trạng sao lưu của từng tập tin.

  Sau khi đã cấu hình, Carbonite hoạt động rất tốt và cho phép truy xuất nội dung qua web từ mọi nơi.

  Giá tại Mỹ: khoảng 1,1 triệu đồng (55 USD)/máy tính/năm, sao lưu không giới hạn.

  ID: A1102_57