• Thứ Hai, 22/08/2011 16:01 (GMT+7)

  Công cụ đo hiệu năng PCMark 7

  PCMark 7 Basic là một công cụ đo hiệu năng miễn phí chạy trên Windows 7. Công cụ này đo hiệu năng ở nhiều khía cạnh bao gồm video, tốc độ Web, truy xuất đĩa và trả về kết quả là số điểm.

   

  PCMark 7 Basic là một công cụ đo hiệu năng cho hệ thống chạy Windows 7.

  Hiệu năng thực tế chịu ảnh hưởng bởi nhiều thứ như tốc độ truy xuất đĩa, những tiến trình chạy nền, hoặc những điểm thắt cổ chai khác hay lỗi. PCMark 7 đo mỗi phép thử 3 lần để kết quả ít bị sai số.

  Khi đã có điểm số, bạn có thể truy cập PCMark.com để xem hệ thống của bạn nằm ở mức nào.

  Bản có phí PCMark 7 Advance cho phép bạn xuất kết quả chi tiết ra file XML trong khi PCMark 7 Basic lưu trữ kết quả trên mạng.

  Giá tại Mỹ: bản Advance khoảng 828.000 đồng (40 USD).