• Thứ Sáu, 13/01/2012 11:36 (GMT+7)

  Tường lửa ZoneAlarm miễn phí và mạnh

  Khải Huỳnh
  Tường lửa miễn phí ZoneAlarm được thiết kế để ngăn cản những hacker truy cập đến máy tính và dừng những hành động tự động gửi dữ liệu ra ngoài của các mã độc.

  Giao diện ZoneAlarm hầu như không yêu cầu cấu hình bằng tay.
  Là tường lửa của hãng thứ ba, phổ biến trên môi trường Windows, phiên bản miễn phí ZoneAlarm được thiết kế để ngăn cản những hacker truy cập đến máy tính và dừng những hành động tự động gửi dữ liệu ra ngoài của các mã độc. Tuy vậy, phần mềm chưa khắc phục việc tấn công thông qua khai thác các lỗ hổng Web. Phần mềm ngăn chặn tốt các link lừa đảo, dò và khóa các trang nguy hiểm, đặc biệt, phần mềm hỗ trợ miễn phí 2GB để sao lưu trực tuyến những tập tin của bạn.
  Khi được cài đặt, ZoneAlarm có giao diện đơn giản, hiển thị tình trạng của những khu vực bảo vệ chính: Máy tính (Computer), Internet, và dữ liệu, thông tin cá nhân (Identity & Data). Mỗi khu vực cung cấp thông tin về tình trạng và màu sắc cũng thay đổi theo trạng thái.
  Bạn có lẽ không cần làm bất kỳ cấu hình thủ công nào, ZoneAlarm cũng không hiện cảnh báo yêu cầu bạn cho phép hay từ chối những ứng dụng đi qua tường lửa, bởi vì phần mềm tự động nhận dạng ứng dụng nào là an toàn nhờ cơ sở dữ liệu điện toán đám mây Denfense Net. Phần mềm hầu như không hiện các cửa sổ làm phiền người dùng nhưng cũng ít khả năng tùy biến.

  Nguồn: PCWorld Mỹ 2/2012