• Thứ Hai, 10/05/2010 11:07 (GMT+7)

  Việt Nam thăng 16 bậc chỉ số sẵn sàng kết nối lên hạng 54

  Phạm Văn Bảy
  Báo cáo CNTT toàn cầu (The Global Information Technology Report) của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (World Economic Forum- WEF) công bố hàng năm. Năm nay, Việt Nam được xếp hạng 54 về Chỉ số sẵn sàng kết nối (Networked Readiness Index –NRI).

   Số liệu đến năm 2007 có đăng trên TGVT B số tháng 9/2007 của NRI như sau:

  Năm
  Số nước
  Thứ hạng NRI của
     Việt Nam
  2001-2002
  2002-2003
  2003-2004
  2004-2005
  2005-2006
  2006-2007
   75
   82
  102
  104
  115
  122
  74
  71
  68
  68
  75
  82

  Hình minh hoạ: Sẵn sàng kết nối...
  Việc tụt 7 hạng trên thế giới (2006-2007) đã được phân tích khá nhiều.
  Tuy cũng còn nhiều điểm cần trao đổi thêm nhưng có kết luận: “Chỉ số lần này sẽ có ích nếu chúng ta nghĩ thật sâu và hành động tích cực hơn về R&D, mở cửa thị trường buôn bán và tăng cường tích lũy các tài sản sở hữu trí tuệ”.
  Ít nhất ta cũng thấy được nhược điểm của ta. Báo cáo mới nhất (2009-2010) đem lại cho chúng ta trước hết là một niềm phấn khởi vì Việt Nam tăng đến 16 bậc lên hạng 54 trên 133 nền kinh tế trên thế giới.
   
  Trước hết nên nhìn ra thế giới xem vị trí Việt Nam ra sao?

  Thứ tự
  Nền kinh tế
   
  1
  2
  5
  8
  11
  15
  21
  27
  37
  43
  47
  54
  85
  117
  Thuỵ Điển
  Singapore
  Mỹ
  Hồng Kông
  Đài Loan
  Hàn Quốc
  Nhật Bản
  Malaysia
  Trung Quốc
  Ấn Độ
  Thái Lan
  Việt Nam
  Philippines
  Campuchia

  Đúng là Việt Nam có tiến bộ rõ rệt và đứng đầu các nước có thu nhập đầu người dưới 1.000 đô la Mỹ/năm (24 nước). Việc tăng hạng này được báo cáo nói đến: “Việt Nam rất đáng được chú ý vì đã nhảy đến 16 bậc lên hạng 54 thế giới, đứng đầu nhóm có thu nhập thấp (24 nước), cải thiện cả 9 cột trụ với 45 trên 68 chỉ tiêu”.
  Sự tiến bộ này đáng ghi nhận trong lúc thế giới lâm vào khủng hoảng. Nhưng nếu nhìn rộng ra, Việt Nam còn thua xa nhiều nước Đông Nam Á và Á châu.
  Vì vậy cần có sự phân tích của các cơ quan có trách nhiệm xem xét nghiêm túc những điểm yếu của ta, nhất là khi ta muốn trở thành một nước có nền CNTT mạnh trên thế giới vào năm 2020.
  Toàn bộ báo cáo này dày đến 437 trang và có nêu địa chỉ lấy số liệu là Viện quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) do ông Đinh Văn An làm Viện trưởng và Viện nghiên cứu phát triển TP.HCM (INESOR) do ông Nguyễn Trọng Hòa làm Viện trưởng nên có nguồn gốc cụ thể.
  Báo cáo có 3 phần (cột trụ) phân ra 69 chỉ tiêu. Với Việt Nam, kết quả thứ hạng các phần như sau:

  Chỉ tiêu môi trường
  VN hạng 69
  Thị trường
      85
  Chính trị
      48
  Cơ sở hạ tầng
      80
  Chỉ tiêu sẵn sàng
  VN hạng 37
  Cá nhân
     43
  Kinh doanh
      52
  Chính phủ
      24
  Chỉ tiêu sử dụng
  VN hạng 67
  Cá nhân
      75
  Kinh doanh
      46
  Chính phủ
      68

  Từ đây có thể thấy sơ bộ các điểm yếu cần khắc phục nếu muốn đạt thứ hạng trên 54. Nên nhớ đây là bảng phân tích tương đối toàn diện nên một số thí dụ sau đây cho thấy những trở ngại không chỉ về CNTT mà còn những vấn đề liên quan như:

  - Thời gian mà nhà kinh doanh mất để làm thủ tục (doanh nghiệp Việt Nam mất 50 ngày nên xếp hạng 113)

  - Phải hoàn thành đến bao nhiêu thủ tục để thành lập doanh nghiệp (Việt Nam phải làm đến 11 thủ tục và xếp hạng 104)

  - Sản xuất điện lực được bao nhiêu (Việt Nam sản xuất được 671 kwh/người, nên xếp hạng 101 còn Trung Quốc là 2.780kw/h và Thái Lan là 2.100kw/h).

  Đấy là vài thí dụ để thấy Việt Nam cần phải phấn đấu.
  Chúng ta nên có những hội nghị phân tích một cách sâu hơn vào từng vấn đề để có biện pháp khắc phục cụ thể mới vươn lên thành nước có CNTT mạnh vào năm 2020. Các nơi nên có bản báo cáo này trên Internet để phân tích.