• Thứ Tư, 28/12/2011 15:00 (GMT+7)

  Tham mưu - Lãnh đạo và CNTT

  Nguyên Thảo
  Bức xúc trước việc chỉ số CNTT- truyền thông (ICT) của địa phương thấp trong 63 tỉnh thành, lãnh đạo một tỉnh phía Nam (có nguồn thu ngân sách trung bình) đã triệu tập cuộc họp các sở, ban, ngành của Tỉnh cùng một số chuyên gia CNTT nhằm tìm giải pháp...
   

  Lời giải nhanh chóng được hội nghị thống nhất là dựa vào những tiêu chuẩn đánh giá chỉ số ICT để xem mình “bị” đánh giá thấp ở những điểm nào thì cố gắng đẩy điểm đó lên. Xem ra, trong 5 bộ chỉ tiêu đánh giá về ứng dụng CNTT-TT, hạ tầng CNTT-TT, nguồn nhân lực CNTT-TT, sản xuất kinh doanh sản phẩm, dịch vụ CNTT-TT và môi trường chính sách CNTT-TT thì lãnh đạo tỉnh “ngán” nhất chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh sản phẩm, dịch vụ CNTT-TT. Thực sự nhiều nơi còn yếu trong lĩnh vực này, và khó có thể phát triển nhanh trong những năm tới.

  Tuy nhiên, với 4 lĩnh vực còn lại thì Tỉnh có thể phấn đấu để thay đổi thứ hạng! Từ thực tế các nhà đầu tư luôn tìm đến các tỉnh thành có chỉ số ICT cao trước tiên (như Đà Nẵng chẳng hạn), có thể thấy rằng chỉ số ICT không chỉ liên quan đến CNTT-TT mà còn là một thang bậc đánh giá trình độ phát triển kinh tế xã hội của một địa phương, nên lãnh đạo tỉnh khẳng định “Đầu tư vào CNTT-TT là đầu tư cho sự phát triển KTXH chứ không phải chỉ cho ngành CNTT-TT”.

  Xuất phát từ quan điểm đó, Tỉnh quyết định đã làm thì phải làm cho bài bản, thuê hẳn một đơn vị tư vấn có uy tín để xây dựng Quy hoạch phát triển CNTT-TT cho địa phương mình giai đoạn 2011 – 2015 và tầm nhìn đến 2020. Tỉnh giao cho các sở ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn để xây dựng một quy hoạch phù hợp nhất với những điều kiện đặc thù của mình. Sau một thời gian xây dựng, hiệu chỉnh, hoàn tất đề án quy hoạch, UBND Tỉnh đã triệu tập một cuộc họp để nghiệm thu sản phẩm.

  Vì trước đó, trong quá trình xây dựng quy hoạch, tất cả các đơn vị hữu quan đã được hỏi ý kiến nên trong cuộc họp, lãnh đạo Tỉnh yêu cầu chỉ tập trung vào 2 nội dung chính: Liệu làm theo quy hoạch này thì chỉ số ICT có được cải thiện hàng năm không; và nội dung quy hoạch có khả thi không? Câu trả lời từ tất cả các vị đại diện cho các sở, ngành là tán thành với bản quy hoạch, làm được như thế chắc chắn là tốt… nhưng…!

  Đúng là để phát triển CNTT-TT một cách tương đối bài bản cho cả hạ tầng CNTT-TT, triển khai ứng dụng CNTT rộng khắp trong các cơ quan Đảng và Nhà nước, trong kinh tế, giáo dục đào tạo, văn hoá xã hội, đào tạo nguồn nhân lực… thì mỗi năm, Tỉnh cần đầu tư khoảng 50 – 70 tỷ đồng. Nhưng số tiền đó lấy đâu ra khi mà “cố gắng lắm” cũng chỉ dành cho CNTT mỗi năm được khoảng 7 - 8 tỷ đồng!

  Trong cơ cấu vốn thực hiện đề án, đơn vị tư vấn cũng đã xác định các nguồn vốn khác nhau từ ngân sách của tỉnh, của trung ương đến các nguồn vốn từ khu vực tư nhân và vay ODA. Tuy nhiên, tính ra, tỉnh vẫn cần đầu tư từ ngân sách của tỉnh 50% tổng kinh phí đó, và con số đó (khoảng 30 tỷ đồng/năm), theo các cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh là không thể.

  Nếu làm thật thì cần nhiều kinh phí, nếu làm tạm cho có và vẫn giữ như mọi năm và CNTT còn rất lâu, hoặc không bao giờ trở thành động lực phát triển xã hội. 

  Mọi ý kiến đều tồn tại vế thứ hai bắt đầu bằng chữ “nhưng” đầy thách đố: Nhưng… không đủ kinh phí vì đề án nêu con số trên 200 tỷ đồng giai đoạn 2011 – 2015, chưa tính giai đoạn 2016 - 2020.

  Vị lãnh đạo tỉnh đưa ra một ví dụ so sánh: “Mỗi năm chúng ta bỏ ra bao nhiêu trăm tỷ để làm đường, có con đường làm hơn 10 năm mới xong, làm mỗi km đường chi khoảng 30 tỷ đồng/năm. Thiếu 1 km đường trong 1 năm tỉnh không bị ảnh hưởng gì nhiều lắm. Nếu dành 30 tỷ/năm đó để phát triển CNTT-TT, làm thay đổi thứ hạng chỉ số ICT thì giá trị mang lại to lớn hơn nhiều, ít nhất cũng là niềm tự hào của tỉnh và thu hút được các nhà đầu tư, mở ra các cơ hội làm ăn”.

  Ông đề nghị các cơ quan tham mưu khi nghiên cứu, tham mưu cho lãnh đạo tỉnh, cần tham mưu theo hướng mở ra nhiều cơ hội, nhiều phương án chứ không chỉ một chiều theo những “barem” cố định. Việc huy động vốn thế nào tự lãnh đạo tỉnh sẽ quyết và chịu trách nhiệm.

  Chưa biết CNTT của tỉnh đó sẽ tiến hành như thế nào. Nhưng chúng ta có thể tin, với nhận thức và cách điều hành của lãnh đạo tỉnh như thế, họ sẽ thành công.

  ID: B1112_30