• Thứ Năm, 28/07/2005 08:55 (GMT+7)

    Điểm tin ngày 26/7/2005


    Ban Bí Thư Trung Ương Đảng ra chỉ thị về phát triển và quản lý báo điện tử. Thành lập Chi Cục Hải Quan Điện Tử Hải Phòng để thực hiện thông quan điện tử đầu tháng 8/2005. TPHCM đặt mục tiêu người dân tiếp cận các thủ tục hành chính tại nhà. Các doanh nghiệp phần mềm TPHCM và Nhật Bản kết nối kinh doanh. Hơn 10 ngày sau khi có quy định về quản lý Internet công cộng: người sử dụng vẫn vô tư. Thị trường ADSL chỉ còn là cuộc chơi của các đại gia.

    Chỉ thị về phát triển và quản lý báo điện tử
    Ngày 22/7/2005, Ban Bí Thư Trung Ương Đảng ban hành Chỉ Thị số 52-CT/T.Ư về phát triển và quản lý báo điện tử ở nước ta hiện nay. Sau khi nêu tác dụng và tiện ích, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân yếu kém của báo điện tử nước ta, Chỉ Thị nêu rõ:
    Nhằm đưa hệ thống báo điện tử phát triển nhanh, vững chắc và có hiệu quả, Ban Bí Thư yêu cầu các cấp uỷ tổ chức đảng ở Trung Ương và địa phương, các cơ quan báo điện tử và cơ quan báo chí có báo điện tử thực hiện tốt một số vấn đề:

    Về chủ trương, tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò tác động của mạng thông tin toàn cầu và các báo điện tử đến sản xuất và đời sống xã hội; đổi mới nội dung, phương thức chỉ đạo, quản lý của các cơ quan nhà nước đối với báo điện tử; xây dựng các tờ báo điện tử ở nước ta có kỹ thuật và công nghệ hiện đại, đúng đắn, chân thực, phong phú về nội dung, sắc bén về tính định hướng, tính chiến đấu, có tính văn hoá, tính nghiệp vụ cao, thật sự là vũ khí chính trị tư tưởng quan trọng, sắc bén của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể, phục vụ đắc lực sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
    Báo điện tử ở nước ta phải được phát triển nhanh, vững chắc, có hiệu quả phù hợp điều kiện cụ thể kinh tế, kỹ thuật, con người, năng lực quản lý, bảo đảm an ninh, an toàn, kết hợp hài hoà với việc phát triển các loại hình báo chí và các phương tiện thông tin khác.

    Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm không ngừng nâng cao nhận thức của các cấp uỷ, chính quyền đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân; nhất là trong thanh niên, thiếu niên về vị trí, tầm quan trọng và tính hai mặt của Internet và báo điện tử, để khai thác, sử dụng có hiệu quả mặt tích cực, đồng thời phòng ngừa, hạn chế mặt tiêu cực; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với báo điện tử và các mạng thông tin điện tử; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản pháp luật, các cơ chế, chính sách phát trỉên, quản lý báo điện tử và mạng Internet. Nâng cao năng lực quản lý báo điện tử của các cơ quan chủ quản báo chí, các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương. Phân định rõ báo điện tử và trang tin điện tử, chấn chỉnh tình trạng các trang thông tin điện tử hoạt động như một tờ báo điện tử. Kiên quyết khắc phục hoạt động dịch vụ Internet trái phép, ngăn chặn thông tin điện tử phản động, đồi truỵ, xâm phạm đời tư, làm tha hoá đạo đức, lối sống thuần phong, mỹ tục; phòng chống các hoạt động lừa đảo, phá hại kinh tế trên mạng thông tin điện tử. Tiến hành rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, các bộ trong các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí nói chung và báo điện tử nói riêng. Có kế hoạch đầu tư để các báo điện tử được trang bị kỹ thuật công nghệ hiện đại. Mở rộng hợp tác quốc tế, trao đổi kinh nghiệm với nước ngoài về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật và quản lý báo điện tử…

    Chỉ Thị nhấn mạnh, các cấp uỷ và tổ chức đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tốt việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về báo điện tử để nhân dân và nhất là thế hệ trẻ sử dụng báo điện tử và Internet đúng mục đích, có hiệu quả. Đồng thời, động viên nhân dân phát hiện các hoạt động kinh doanh, cung cấp dịch vụ Internet trái pháp luật để xử lý kịp thời. Các cơ quan chủ quản báo chí, các cơ quan có báo điện tử, các đơn vị, tổ chức có trang bị thông tin điện tử cần có kế hoạch nâng cao chất lượng nội dung, hình thức, trình độ kỹ thuật của báo điện tử, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin của xã hội, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. (Nhân Dân 26/7/2005)

    Thành lập Chi Cục Hải Quan Điện Tử tại Hải Phòng
    Ngày 25/7/2005, tại Hải Phòng, Cục Hải Quan TP đã công bố quyết định thành lập Chi Cục Hải Quan Điện Tử (HQĐT), thông báo các quy trình thực hiện thí điểm thủ tục HQĐT đối với hàng hoá xuất nhập khẩu.
    Thủ tục mới sẽ giúp tiết kiệm đáng kể thời gian so với quy trình XNK hàng hoá thông thường, đồng thời các doanh nghiệp không phải trực tiếp có mặt tại cơ quan hải quan để làm hồ sơ. Trước đây, với hàng hoá xuất khẩu quy trình phải mất khoảng 4 giờ, và với hàng nhập khẩu là khoảng 8 giờ làm việc. Với HQĐT, các công việc này chỉ cần thực hiện trên máy tính trong vài phút. Ông Mai Thế Huyên - Cục Trưởng Cục Hải Quan Hải Phòng cho biết, thủ tục thông quan điện tử sẽ chính thức thực hiện vào đầu tháng 8/2005. (TBKTVN 26/7/2005)

    TPHCM: Chính quyền điện tử phải tiến tới phục vụ người dân tại nhà
    Chiều 25/7/2005, UBND TPHCM tổ chức buổi thảo luận lấy ý kiến của các cấp chính quyền cơ sở và một số doanh nghiệp về vấn đề cải cách hành chính (CCHC). Chủ trì cuộc họp, ông Nguyễn Thiện Nhân – Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố đặt câu hỏi: “Vì sao công tác CCHC chưa tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội? Ai đánh giá hiệu quả CCHC: Dân hay cấp trên? Ứng dụng CNTT sao chưa phục vụ người dân tại nhà, ngoài giờ hành chính?”

    Theo kế hoạch triển khai chương trình CCHC giai đoạn 2001 – 2005 của thành phố thì đến năm 2005 các cơ quan hành chính đến tận cấp xã, phường, thị trấn đều phải thực hiện ứng dụng CNTT trong quản lý hành chính. Song vào thời điểm này, tuy máy tính đã về đến xã, phường nhưng cũng chỉ là công cụ làm văn bản, gửi nhận lịch họp chứ chưa hề có khái niệm phục vụ công chúng. Nguyên nhân không phải vì thành phố thiếu tiền mà là thiếu đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm triển khai và điều đó đã gây lãng phí. Ông Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo: “Ứng dụng CNTT là phải phục vụ dân tại nhà. Qua máy vi tính, dân có thể tìm hiểu đầy đủ thủ tục, mẫu văn bản tải xuống để chuẩn bị đầy đủ hồ sơ rồi chỉ nộp một lần, và cũng chỉ ngồi tại nhà “click chuột” hoặc nhấn điện thoại là biết được hồ sơ của mình đã được giải quyết đến đâu, khi nào hoàn thành”. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận những thực tế tồn tại về cơ chế lương và trình độ cán bộ trong việc thực hiện mục tiêu này.
    Ông Trần Vĩnh Tuyến – Phó Chủ Tịch UBND quận 1 cũng cho biết nhu cầu về thông tin hành chính của nhân dân là rất lớn và nếu chính quyền không kịp thời công khai cung cấp thông tin cho dân thì dẫn đến tình trạng người nào muốn biết phải dấm dúi với cán bộ, dễ phát sinh tiêu cực. Vì thế, quận 1 sẽ nghiên cứu cung cấp thông tin lên mạng để dân tìm hiểu. Hiện tại, quận 1 và quận Bình Thạnh đang thí điểm cập nhật tất cả các thông tin về hồ sơ nhà đất lên mạng phục vụ cho công tác quản lý nhà nước và đáp ứng yêu cầu tìm hiểu thông tin của nhân dân. Đó là bước đầu tiên để thành phố xây dựng chính quyền điện tử phục vụ nhân dân. (SGGP 26/7/2005)

    Sẽ thành lập Trung Tâm Giám Định Gen Hài Cốt Liệt Sĩ
    Viện Công Nghệ Sinh Học trực thuộc Viện Khoa Học Công Nghệ Việt Nam vừa trình Bộ Khoa Học Công Nghệ đề án thành lập Trung Tâm Quốc Gia Giám Định Gen Hài Cốt Liệt Sĩ nhằm xác định danh tính cho các liệt sĩ chưa biết tên. Dự kiến, kinh phí cho việc xây dựng trung tâm sẽ cần khoảng 50 tỷ đồng.
    Năm 2003, Viện Công nghệ Sinh học đã ứng dụng thành công công nghệ giám định gen - mà trong đó CNTT là một yếu tố hết sức quan trọng - để trả lại danh tính cho các liệt sĩ vô danh. Đến nay, các nhà khoa học thuộc Viện đã xác định được danh tính của 36 hài cốt liệt sĩ và bàn giao cho thân nhân của họ. Tất cả kinh phí thực hiện đều do Viện tự trang trải. (Tuổi Trẻ 26/7/2005)

    TPHCM: Kết nối các doanh nghiệp phần mềm Việt Nam - Nhật Bản
    Ngày 25/7/2005, Hội Tin Học TPHCM đã phối hợp với cơ quan Xúc Tiến Thương Mại Nhật Bản (JICA) tại TPHCM và Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại TPHCM tổ chức buổi kết nối kinh doanh đầu tiên giữa các doanh nghiệp phần mềm Nhật Bản đang hoạt động tại TPHCM với các doanh nghiệp phần mềm Việt Nam.
    Tham gia buổi kết nối có 12 công ty phần mềm Việt Nam và 6 công ty phần mềm Nhật Bản. Hai bên đã xúc tiến nhiều hoạt động đa dạng từ gia công xuất khẩu, sản xuất phần mềm, thương mại điện tử đến các hoạt động cung ứng nhân lực, phát triển phần mềm trong lĩnh vực quản lý, công nghệ mạng, công nghệ nhúng... (SGGP 26/7/2005)

    Dịch vụ Internet tại Hà Nội sau 10 ngày có quy định mới: Ai vào, mặc ai
    Thông Tư Liên Tịch giữa các bộ BCVT, VHTT, KH-ĐT và Công An về quản lý dịch vụ Internet công cộng quy định: khách hàng đến sử dụng dịch vụ phải có độ tuổi từ 14 trở lên và phải xuất trình giấy tờ tuỳ thân. Tuy nhiên, ở Hà Nội, quy định này hầu như chưa có hiệu lực.

    Tại khu vực phố Tạ Quang Bửu gần ĐH Bách Khoa Hà Nội có rất nhiều quán Internet hoạt động và luôn đông khách, chủ yếu là sinh viên, học sinh. Một số ít khách hàng chủ động xuất trình giấy tờ nhưng chủ nhân bảo họ cứ “vô tư” vì khách hàng là thượng đế, và nếu kiểm tra thì có thể hôm sau khách sẽ “bai”. Rất nhiều khách đang truy cập là học sinh 8 – 12 tuổi và tuyệt nhiên không nghe thấy câu “Xin quý khách cho kiểm tra giấy tờ” của chủ. Tình trạng tại các dịch vụ Internet ở những nơi khác cũng không khác gì là bao.
    Còn vào lúc sau 24 giờ thì sao? Các dịch vụ Net ở phố Núi Trúc vẫn mở cửa vô tư. Một học sinh trường THCS Nguyễn Trãi cho biết hôm trước đã chơi game trực tuyến đến tận 3 giờ sáng. Khách hàng của dịch vụ Net còn có cả những người làm “cửu vạn” ban ngày. Tối đến, không biết làm gì, họ rủ nhau đi chat. Nhiều chủ dịch vụ có ghi rõ dòng chữ nhắc nhở khách hàng không truy cập các trang web đồi truỵ, song họ thừa nhận là không thể kiểm soát hết được và nếu ngăn cản thì khách sẽ không đến nữa. Tại một số điểm, khách có thể xem gì tuỳ thích. Thậm chí cửa hàng còn lên danh sách các trang web đồi truỵ nhằm câu khách và bán cả đĩa hình với giá 20.000 – 30.000 đồng/đĩa cho khách có nhu cầu. (QĐND 26/7/2005)

    Quản lý Internet công cộng: Mới chỉ nhắm vào phần ngọn
    Theo nhận xét của ông Lê Mạnh Hà – giám đốc Sở BCVT TPHCM thì Thông Tư Liên Tịch 02/2005 về quản lý dịch vụ Internet công cộng mới ban hành dường như chưa thuyết phục, khó thực thi, lại dễ phát sinh nhũng nhiễu. Cho đến nay Sở vẫn chưa thấy hướng dẫn thực hiện như thế nào nên các điểm Internet ở TPHCM vẫn hoạt động cả sáng lẫn đêm và trẻ con vẫn ra vào thoải mái. Cách quản lý tốt nhất theo ông Hà là phải dựa trên nền tảng của CNTT, tức là tăng cường các biện pháp kỹ thuật.
    Có thể thấy rằng cách mà cơ quan quản lý nhà nước đưa ra là chưa xuất phát từ gốc rễ của vấn đề. Nói cho cùng, các đại lý chỉ là trung gian để tiêu thụ sản phẩm. Họ thuê rồi tổ chức dịch vụ cho người truy cập. Đến đây có thể thấy rõ sự bất hợp lý: các điểm truy cập Internet công cộng phải chịu trách nhiệm chính từ sản phẩm của nhà cung cấp dịch vụ. Tức là thông tư đang nhắm vào phần ngọn của vấn đề. Quản lý Internet công cộng khó khăn một phần còn do thông tin và sản phẩm thông tin bằng tiếng Việt trên mạng chưa phong phú, thiết thực để đủ sức đánh bật web đen. Nói theo nghĩa khác, nội lực của ta còn yếu nên bị ngoại lực lấn lướt. Từ thực tế này đã đến lúc phải đặt lại vấn đề: quản lý Internet công cộng nên nhằm vào đâu? Chỉ chạy theo phần ngọn, còn gốc thì... “quên”, cho nên gốc bế tắc liền “đè” lên ngọn là như vậy! (SGGP 26/7/2005)

    ADSL chỉ còn là cuộc chơi của những nhà cung cấp lớn
    Trong gần 20 ISP được phép hoạt động thì hiện chỉ có 5 ISP là thực sự hoạt động. Thế nhưng giờ đây SPT và Netnam đã gần như rút khỏi thị trường này bởi không chịu nổi lỗ trong cơn lốc giảm giá của các đại gia. Ông Trần Bá Thái – giám đốc công ty Netnam cho biết, tuy họ mới tham gia thị trường ADSL nhưng đã phải rút chân ngay bởi không thể đủ sức trước cuộc đua hạ giá. Giá dịch vụ Internet ADSL hiện đã rẻ gấp 5 lần so với dịch vụ qua đường điện thoại và trong hoàn cảnh đó, Netnam thừa nhận là không thể kinh doanh nổi. Chẳng sáng sủa hơn Netnam, công ty Cổ Phần Dịch Vụ Bưu Chính Viễn Thông Sài Gòn (SPT) cũng tuyên bố không tham gia thị trường do không đủ sức chạy đua. Bà Nguyễn Thị Kim Cúc – phó tổng giám đốc SPT cho biết, với giá cước mà các doanh nghiệp khác đưa ra thì sẽ không còn đất sống cho họ và cũng sẽ triệt tiêu dịch vụ Internet quay số điện thoại bởi giá ADSL đã thấp hơn. Thực sự theo bà, SPT cũng không biết vì sao các nhà khai thác khác làm thế nào để có được giá cước thấp thế. Điều đó cũng có nghĩa là “cánh cửa” cung cấp dịch vụ ADSL đã khép lại với các doanh nghiệp nhỏ và không còn cơ hội cho các doanh nghiệp mới tham gia thị trường Internet. Tuy nhiên, bà Cúc cũng cảnh báo là trong cuộc chạy đua này sẽ khó có thể đảm bảo được chất lượng và các dịch vụ giá trị gia tăng.
    Còn đối với Viettel, ông Đỗ Minh Phương – giám đốc Viettel Internet cho biết họ đã giảm giá thành tới mức tối đa để có thể theo đuổi cuộc đua. Thậm chí Viettel phải chấp nhận vài năm sau mới có lãi. Việc giảm cước của Viettel là điều không thể không làm vì nếu không khách hàng sẽ bỏ sang nhà cung cấp khác. Để theo đuổi cuộc chơi này, nếu không trường vốn thì không thể hy vọng như ông Phương nhìn nhận. 70 – 80% chi phí là phải đầu tư cho hạ tầng mạng với chi phí 3 triệu đồng/thuê bao như Viettel cho biết. Trong khi đó, VNPT đã hết khấu hao và không phải đầu tư nên có ưu thế cạnh tranh hơn. Viettel hiện đã triển khai ADSL tại 55 tỉnh với gần 13.000 thuê bao và chỉ sang tháng 8/2005 sẽ có mặt tại cả 64/64 tỉnh thành. Tuy nhiên, chính họ cũng rất lo ngại về mục tiêu đặt ra 50.000 thuê bao ADSL đến hết năm nay.
    Riêng với FPT, không thấy giám đốc Trương Đình Anh đề cập đến việc phát triển thuê bao sau việc Thanh Tra Sở BCVT TPHCM yêu cầu tạm đình chỉ vì chưa có giấy phép thiết lập hạ tầng mạng. Tuy nhiên, ông Trương Đình Anh đã nói: “Khi các doanh nghiệp cạnh tranh khốc liệt, giá cả dịch vụ giảm và các doanh nghiệp sẽ phải tăng cường khuyến mại. Như vậy buộc họ phải tính toán bài toán đầu tư và chất lượng dịch vụ để đáp ứng được nhu cầu của thị trường” (TBKTVN 26/7/2005)

    Phần mềm chống gian lận tuyển sinh có tác dụng không?
    Rút kinh nghiệm từ 127 trường hợp gian lận tuyển sinh trong 2 kỳ thi gần đây, năm nay Bộ GD-ĐT sẽ áp dụng CNTT để chống gian lận trong quá trình xét tuyển theo các nguyện vọng bổ sung. TS Quách Tuấn Ngọc – giám đốc Trung Tâm Tin Học thuộc Bộ cho biết hệ thống phần mềm vừa được hoàn thành sẽ giúp các trường tiến hành “hậu kiểm” tốt hơn. Với các trường hợp tiếp nhận thí sinh trúng NV2, NV3 thì nhà trường chỉ cần nhập dữ liệu như số CMND, số báo danh, điểm... để tự kiểm tra qua đĩa dữ liệu do Bộ cung cấp hoặc gửi về Trung Tâm Tin Học để xử lý. Những trường hợp gian lận chắc chắn sẽ bị phát hiện ngay. Về công nghệ, ông cho biết là có thể yên tâm vì Trung Tâm Tin Học đã có sự chuẩn bị từ 3 năm nay và khó khăn là cần sự hiệp đồng tác chiến của chính các nhà trường về trao đổi và luân chuyển dữ liệu.
    TS Quách Tuấn Ngọc còn cho biết, một công ty của Singapore đã giới thiệu công nghệ in giấy báo điểm chống làm giả. Trên mỗi giấy chứng nhận đó có một ô cửa sổ ghi thông tin liên quan đến thí sinh mà chỉ có thể đọc qua các tấm phim đặc biệt. Chỉ với giấy báo điểm thật, các thông tin của cá nhân thí sinh và điểm thi mới hiện lên. Tuy nhiên, công nghệ này chưa thể áp dụng ngay và ông Ngọc cho biết, nếu để triển khai trong kỳ thi năm 2005 thì cần tới 100.000 USD

    ID: O0507_1