http://zing.vn) đã công bố mở đợt khuyến mãi mang tên “Zing lộc đầu năm” dành cho người sử dụng Internet Việt Nam ghé thăm Zing.vn từ ngày 8/1 đến 15/2/2008. " /> http://zing.vn) đã công bố mở đợt khuyến mãi mang tên “Zing lộc đầu năm” dành cho người sử dụng Internet Việt Nam ghé thăm Zing.vn từ ngày 8/1 đến 15/2/2008. "/> http://zing.vn) đã công bố mở đợt khuyến mãi mang tên “Zing lộc đầu năm” dành cho người sử dụng Internet Việt Nam ghé thăm Zing.vn từ ngày 8/1 đến 15/2/2008. " />