" /> "/> " />
 • Thứ Sáu, 31/10/2008 15:05 (GMT+7)

  VNPT khuyến mãi cho dịch vụ điện thoại cố định

  Từ ngày 1/11/2008 đến 28/2/2009, tại các tỉnh, thành (trừ Hà Nội và TP.HCM), VNPT tổ chức chương trình khuyến mãi "Đón xuân lộc tràn, rảnh rang trò chuyện".

  Đối tượng của đợt khuyến mãi là khách hàng đang sử dụng dịch vụ và khách hàng mới đăng ký sử dụng dịch vụ điện thoại cố định và GPhone, không bao gồm các thuê bao khóa một chiều và các đại lý điện thoại.

  Khách hàng đang sử dụng dịch vụ, VNPT sẽ tặng cước trong một trong các dịch vụ sau: cước thuê bao tháng; cước liên lạc điện thoại đường dài; cước liên lạc điện thoại nội hạt, hoặc cước dịch vụ giá trị gia tăng… trong thời gian 4 tháng từ ngày 1/11/2008 đến ngày 28/2/2009.

  Khách hàng mới, nếu các viễn thông tỉnh chưa sử dụng hình thức khuyến mãi cước đấu nối hòa mạng thì VNPT khuyến khích tặng cước đấu nối hoà mạng. Tại các vùng không thuộc vùng công ích, giá trị khuyến mãi sẽ dưới 30.000 đồng/thuê bao/tháng hoặc dưới 120.000 đồng/thuê bao/đợt khuyến mãi. Tại các vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, giá trị khuyến mãi sẽ từ 7.000 đồng/tháng/thuê bao đến 17.000 đồng/tháng/thuê bao.

  Đồng thời, tại những địa phương, các viễn thông đang thực hiện chương trình khuyến mãi khác trên địa bàn tỉnh, thành phố cùng thời gian với chương trình khuyến mãi "Đón xuân lộc tràn, rảnh rang trò chuyện" này thì khách hàng được quyền lựa chọn một chương trình khuyến mãi phù hợp được hưởng.

  Theo VNPT

  ID: O0810_1